Telegram

درباره رقص های آذری

رقص آذربایجانی

رقص های آذری جزو رقص های قفقازی محسوب میشود،و در حالت بین المللی بیشتر معروف به این نام یعنی رقص های قفقازی است.

منطقه قفقاز شامل چندین کشور میشود که میتوان به جمهوری آذربایجان، مناطقی از جنوب شوروی سابق، قرقیزستان، گرجستان، ارمنستان، قسمتهایی از ترکیه و قسمتهایی از ایران اشاره کرد، و این پراکندگی باعث پدید آمدن آیین ها و سنت های متفاوتی از هر منطقه این سرزمین شده است، که هنرهای بومی محلی هر منطقه نسبت به منطقه و شرایط آب و هوایی و اقتصادی نامگذاری کرده اند مثلا رقص های بالکاری، چچری، داغستانی، قرقیزی، کاباردینی، ارمنی و آذری و…

khanlargroup2

هر یک از این رقص ها شامل زیر مجموعه های خودشان هستند، البته در محتوا همگی نشاندهنده یک محتوا هستند. رقص های آذری را میتوان از نظر ریتم به چهار قسمت اصلی تقسیم بندی کرد: ۶/۸ (شن)، ۶/۱۶ (لزگی یا جنگی)، ۲/۴ (یاللی)، ۲/۲ (والس)، ۳/۴ ( عرفانی) و…

رقص های آذری را میتوان بی اغراق جزو جامعترین رقص های دنیا نیز نامیدف به دلیل اینکه همانگونه که اشاره شد هم از لحاظ ریتم کامل و هم از لحاظ تنوع رقص بسیار گسترده است. از نظر کاریوگراف رقص میتوان به رقص ساری گلین، ایک بهار، سمنی، یاللی، بریلیانت،قفقازی، هیوا گل، دربندی، قزل گل، شالاخو، اشاره کرد.

    سبد خرید