خانلار بشیراوف

خانلار بشیراوف

خانلار بشیراوف

اولین سال اموزش و شور و شوق رقص:

در مارس سال ۱۹۵۷ در منطقه خانلار از توابع خانلار (در حال حاظر گیگل) در مرکز اداری هان متولد شد.در ارتباط با کار پدرش مجبور شد در چندین مکتب خانه های مختلف ادامه تحصیل دهد،در سال اول و دوم در شهر خانلار و سال سوم در باکو و دوباره سال چهارم در شهر خانلار  و دوره تحصیلی پنجم خود را در مسکو و ششم را در باکو سپری کرده است،و فارغالتحصیل همین شهر است.

دایی خانلار از سخنرانان برجسته بود رفیق او به نام عزیز اوف از رقصنده های حرفه ای آن دوره بود، که در اجراهای او خانلار به عنوان تماشاگر شرکت میکرد و از آنجا به این هنر علاقه پیدا کرد.

در سال ۱۹۷۲در گروهی به نام یوری گاگارین(yuri qaqrin) عضو شد، پس از دو سال فعالیت در این گروه تصمیم گرفت این هنر را به عنوان شغل و پیشه خود برگزیند، در سال  ۱۹۷۴ انجمن فلارمونیک جمهوری آذربایجان آغاز شد که در آن گروه به عنوان رقصنده مشغول شد، در همان زمان به ادامه تحصیل در مدرسه کاریو گرافی(xoroeqrafiya) که مدرسه رقص و هنر بود مشغول شد، در مابین سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷ از طرف گروه موسیقی و رقص دولت آذربایجان در شهرستانها و مناطق جماهیر شوروی سابق و کشور هایی مانند فنلاند، بلژیک، اتریش، به عنوان رقصنده که رقص یک ارزش ملی و اخلاقی محسوب میشد، ایفای نقش کرد.

در سالهای ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹ در ارتش شوروی سابق در شهر باکو به عنوان افسر نظامی در آهنگهای نظامی و در گروه رقص از رقصندگان سولیست خدمت کرده است. پس از اتمام خدمت سربازی در آوریل ۱۹۷۹تا اوت سال ۱۹۸۶ در تائتر که رهبری آن را رشید بهبوداوف بر عهده داشت قبل از آهنگ به عنوان یک رقصنده و خواننده کار میکرد.

خانلار آموزش عالی خود را در موسسه هنری میرزاعلی اوف که مربوط به سازمان فرهنگی آموزشی بود را دریافت کرد، و از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۶ به عنوان سولیست گروه رقص دولت جمهوری آذر بایجان فعالیت کرد.

خانلار بشیراوف رقصنده و خواننده در سال ۱۹۹۶ پس از بازنشستگی به عنوان مدیر هنری در سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ در شهر باکو زیر نظر اداره رقص و فرهنگ شهرستان در گروه رقص جنگی فعالیت میکرد، از سال ۱۹۹۷ تا به حال به عنوان یک معلم رقص در دانشگاه خزر کار میکند.

خانلار بشیراوف در پنجاه کشور دنیا هنر رقص را که یک ارزش ملی و معنوی، وتبلیغ برای کشورش محسوب میشد به نمایش گذاشت، خانلار در سال ۱۹۹۱ هنرمند برگزیده انتخاب شد، ودر ۲۰۰۷ بوتای طلایی را دریافت کرد.

۲۰۰۷-۲۰۰۸ در گروه رقص و آهنگ جمهوری آذربایجان به عنوان طراح رقص و سولیست فعالیت میکرد، نوامبر سال ۲۰۰۷ گروه رقصی از پسران تشکیل داد و نامش را قارتال(عقاب) گذاشت.

او ازدواج کرده و صاحب سه فرزند و یک نوه است.