رقص های آذری رقص های آذری رقص های آذری
رقص‌های آذری
رقص های آذری جزو رقص های قفقازی محسوب میشود،و در حالت بین المللی بیشتر معروف به این نام یعنی رقص های قفقازی است.

آخرین موزیک‌ها

 • آهنگ شاد آذری ۶/۸
 • ریتم: 6/8
 • زمان: 02:08
 • موزیک ۶/۸
 • ریتم: 6/8
 • زمان: 3:53
 • موزیک خزر
 • ریتم: 6/8
 • زمان: 3:36
 • موزیک ۶/۸
 • ریتم: 6/8
 • زمان: 3:30
 • موزیک ۶/۸
 • ریتم: 6/8
 • زمان: 3:48

گالری‌ها

ویدئوها

رقص های آذری جزو رقص های قفقازی محسوب میشود،و در حالت بین المللی بیشتر معروف به این نام یعنی رقص های قفقازی است.

ادامه مطلب