آخرین موزیک‌ها

 • رقص پا
 • ریتم: رقص پا
 • زمان: 3:37
 • رقص عروس
 • ریتم: رقص عروس
 • زمان: 3:00
 • رقص عروس
 • ریتم: رقص عروس
 • زمان: 3:35
 • رقص عروس
 • ریتم: رقص عروس
 • زمان: 2:54
 • رقص عروس
 • ریتم: رقص عروس
 • زمان: 4:00

گالری‌ها

ویدئوها

رقص های آذری جزو رقص های قفقازی محسوب میشود،و در حالت بین المللی بیشتر معروف به این نام یعنی رقص های قفقازی است.

ادامه مطلب