کسب مقام بهترین تیم در فستیوال بین المللی صربستان – بلگراد توسط گروه سوین

کسب مقام بهترین تیم در فستیوال بین المللی صربستان – بلگراد توسط گروه سوین

کسب مقام بهترین تیم در فستیوال بین المللی صربستان – بلگراد توسط گروه سوین

شهر برگزاری: صربستان-بلگراد

زمان برگزاری: 25-26فروردین ماه

گروه برگزارکننده:گروه رقص سوین

نوع:فستیوال بین المللی رقص


کسب مقام بهترین تیم در ششمین دوره فستیوال بین المللی صربستان – بلگراد توسط گروه هنری سوین