همایش بیماران سرطان پستان

همایش بیماران سرطان پستان

همایش بیماران سرطان پستان

شهر برگزاری: تبریز

زمان برگزاری: 18اسفند

گروه برگزارکننده:گروه هنری سوین

نوع:همایش


گروه هنری سوین در جهت حمایت از بیماران سرطانی و ایجاد انگیزه برای مقابله با این نوع بیماریها
عکسی از هماهنگی قبل همایش
(بهراد کفیلی سرپرست گروه سوین و رضا آهنگر جامع مجری این همایش)

photo_2017-02-20_13-42-49